คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เข้ามอบชุดตรวจโควิด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย ในนามของ HIPBiotech ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด รับมอบโดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร เพื่อสนับสนุนในการนำไปใช้ในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการและนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด ในป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required