สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02-748-1993 ฝ่ายขาย หรือ 02-748-2191 (24 ชั่วโมง) : ชุดตรวจ ATK จากแบรนด์ HIPBiotech ผ่าน อย. ได้มาตรฐานส่งออกยุโรป

Search

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล (Fundus Camera) สำหรับตรวจความผิดปกติของจอประสาทตา ที่สามารถมองเห็นโครงสร้างในตาทั้งภาพรวมของจอตา ส่วนตรงกลาง และบริเวณรอบๆ ทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้แม่นยำ เป็นการคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรค เช่น เบาหวาน,จอประสาทตาเสื่อม ฯลฯ

Back to Top
Product has been added to your cart