สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02-748-1993 ฝ่ายขาย หรือ 02-748-2191 (24 ชั่วโมง) : ชุดตรวจ ATK จากแบรนด์ HIPBiotech ผ่าน อย. ได้มาตรฐานส่งออกยุโรป

Search

In Stock

ชุดตรวจ SARS-CoV-2, Influenza A&B (3IN1) : 20 Test

 • ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
 • ตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
 • รู้ผลรวดเร็ว 15 นาที
 • เก็บตัวอย่างบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab)

 

Compare

ชุดตรวจ SARS-CoV-2, Influenza A&B (3IN1) คือ!!..

1.ชุดตรวจ SARS-CoV-2, Influenza A&B สำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเชื้อโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
2.ชุดตรวจ SARS-CoV-2, Influenza A&B เป็นการตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในเชิงคุณภาพด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี จากตัวอย่างบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) เป็นการใช้งานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น (Professional use) เพื่อใช้วินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถใช้ในการยืนยันผลการติดเชื้อได้
3.ตรวจเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้ในครั้งเดียว รวดเร็ว 15 นาที
4.แม่นยำมากกว่า 99.42%

อุปกรณ์
1.ตลับตรวจ
2.หลอดสกัดแอนติเจน
3.ก้านเก็บตัวอย่าง
4.ถุงทิ้งขยะติดเชื้อ
5.คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการทดสอบ
1.ก่อนการทดสอบให้อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด จากนั้นนำชุดตรวจและตัวอย่างปรับเท่ากับอุณหภูมิห้อง ชุดตรวจควรใช้ที่อุณหภูมิห้อง
2.นำก้านเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างบริเวณ Nasopharyngeal หลังจากเก็บตัวอย่างแล้วให้นำก้านเก็บตัวอย่างใส่เข้าไปในหลอดสกัดแอนติเจน หมุนก้านเก็บตัวอย่างจำนวน 10 ครั้ง
3.หักก้านเก็บตัวอย่างบริเวณจุดที่ทำสัญลักษณ์ไว้และนำปลายก้านเก็บตัวอย่างที่มีสำลีใส่ไว้ในหลอดสกัด
4.ปิดฝาหลอดสกัด
5.นำตลับตรวจวางไว้บริเวณพื้นเรียบและสะอาด
6.หยดตัวอย่างที่อยู่ในหลอดสกัด ลงในช่องหยดตัวอย่างทั้ง 2 ช่อง ช่องละ 80 ไมโครลิตร (ประมาณ 3-4 หยด)
7.จับเวลาอ่านผลใน 15-20 นาทีและห้ามอ่านผลการทดสอบหลังจาก 20 นาที

 

การอ่านผลารตรวจ

ผลการทดสอบเป็นบวก : โควิด-19 เป็นบวก เกิดเส้นขึ้นทั้งบริเวณ T และ C สำหรับตรวจ COVID-19 และเส้นบริเวณ C ต้องขึ้นทั้ง 2 แถบทดสอบ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เป็นบวก เกิดเส้นขึ้นบริเวณ A และ C สำหรับตรวจ Flu A & B และเส้นบริเวณ C ต้องขึ้นทั้ง 2 แถบทดสอบ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นบวก เกิดเส้นขึ้นบริเวณ B และ C สำหรับตรวจ Flu A & B และเส้นบริเวณ C ต้องขึ้นทั้ง 2 แถบการทดสอบ

ผลการทดสอบเป็นลบ : เกิดเส้นขึ้นบริเวณ C เพียง 1 เส้นไม่เกิดเส้นใดๆ ในแถบทดสอบอันเดียวกัน แสดงว่าผลการตรวจของแถบนั้นๆ เป็นลบแต่เส้นบริเวณ C ต้องขึ้นทั้ง 2 แถบการทดสอบไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้ :ไม่เกิดเส้นขึ้นบริเวณ C ของอันใดอันหนึ่ง แสดงว่าผิดพลาดไม่สามารถอ่านผลได้ต้องทำการทดสอบซ้ำ

Bestsellers

ชุดตรวจ SARS-CoV-2, Influenza A&B (3IN1) : 20 Test

 • ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
 • ตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
 • รู้ผลรวดเร็ว 15 นาที
 • เก็บตัวอย่างบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab)
 

ชุดตรวจ SARS-CoV-2, Influenza A&B (3IN1) : 1 Test

 • ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
 • ตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B
 • รู้ผลรวดเร็ว 15 นาที
 • เก็บตัวอย่างบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab)
 Back to Top
Product has been added to your cart