HIPBiotech มอบชุดตรวจโควิดชนิดน้ำลายให้แก่รัฐสภา ณ วันที่ 18 ม.ค. 65 เวลา 11.45 น. ณ ห้องรับรองประธานรัฐสภา

สถานการณ์ปัจจุบันของวิกฤติการระบาดโควิด -19 โอไมคอน ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังเผชิญวิกฤติการระบาดครั้งที่ 5 ทำให้ประชาชนไทยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการต่อสู้กับวิกฤตินี้ภาครัฐต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน และประชาชน

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาไทย และประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย ให้เกียรติในการรับมอบ จากคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริษัท เอช ไอ พี โกบอล จำกัด ที่เห็นถึงความสำคัญของผู้นำประเทศ ผู้แทนประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติโควิดเพื่อประชาชนคนไทย มอบชุดตรวจโควิด (ATK Saliva) ชนิดน้ำลายที่มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อโอไมครอนได้ดี ให้แก่ทางรัฐสภาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมในการป้องกันวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้

โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และน.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับมอบ

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required