สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02-748-1993 ฝ่ายขาย หรือ 02-748-2191 (24 ชั่วโมง) : ชุดตรวจ ATK จากแบรนด์ HIPBiotech ผ่าน อย. ได้มาตรฐานส่งออกยุโรป

Search

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 ห้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มองเห็นความสำคัญของการดูแลป้องกันสุขภาพของหน่วยงานและพี่น้องใประชาชนให้มีสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัย จึงได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดและเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในการป้องกันอีกทาง...

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าพบมอบชุดตรวจ ATK พร้อมชุดหน้ากากอนามัย ให้แก่ประธานสภาสภากรุงเทพมหานคร

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าพบมอบชุดตรวจ ATK พร้อมชุดหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานสภาสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับที่มอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสภาในโอกาสต่อไป..

ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เข้ามอบชุดตรวจโควิด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย ในนามของ HIPBiotech ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด รับมอบโดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร เพื่อสนับสนุนในการนำไปใช้ในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการและนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด ในป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคณะ เข้ามอบชุดตรวจ ATK และหน้ากาก KN95 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วยแบรนด์ HIPBiotech ได้ให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและการป้องกันโรคโควิดเป็นสิ่งสำคัญจึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้มีตัวช่วยในการดูแลป้องกันตัวเองได้มากที่สุด..
คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคณะ ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 10,000 ชิ้น จากแบรนด์ HIPBiotech ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโอกาสต่างๆ โดยมี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้..

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคณะ ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้วยแบรนด์ HIPBiotech ได้ให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและการป้องกันโรคโควิดเป็นสิ่งสำคัญจึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้มีตัวช่วยในการดูแลป้องกันตัวเองได้มากที่สุด..
คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคณะ ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 10,000 ชิ้น จากแบรนด์ HIPBiotech ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโอกาสต่างๆ โดยมี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้..

HIPBiotech เองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ไม่มากก็น้อย

โครงการมอบ ชุดตรวจ ATK และ หน้ากาก KN95 ให้กับมูลนิธิไทยพึ่งไทย…

โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้เข้าพบคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยเป็นผู้รับมอบชุดตรวจ ATK จำวน 10,000 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 10,000 ชิ้น จากแบรนด์ HIPBiotech ให้กับมูลนิธิไทยพึ่งไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ของทางมูลนิธิไทยพึ่งไทยต่อไป

HIPBiotech เราเองได้เล็งเห็นความสำคัญความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อ และความสำคัญของสุขภาพประชาชนเป็นสิ่งที่เราเน้นให้ก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน

HIPBiotech ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ได้ส่งตัวแทนในการมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

HIPBiotech ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ได้ส่งตัวแทนในการมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด รับมอบโดยตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนในการนำไปใช้ในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ในป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

นายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ” รับมอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย จากแบรนด์ HIPBiotech เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนสู้ภัยโควิด-19

นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา "

เพื่อมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100,000 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 100,000 ชิ้น จากแบรนด์ HIPBiotech ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องประชาชน และ ใช้ประโยชน์ของทางสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

HIP GLOBAL ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิค แบรนด์ HIP BIOTECH โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานบริหารบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด-19 ATK และหน้ากากอนามัย ให้แก่ ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน


HIP GLOBAL ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิค แบรนด์ HIP BIOTECH โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานบริหารบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด-19 ATK และหน้ากากอนามัย ให้แก่ ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านโควิด-19 ของ ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ในการใช้ป้องกันควบคุมโรค

รับมอบโดยคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาและ นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผ.อ ศูนย์เป็นผู้รับมอบ

โดยมอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 10,000 ชุด , หน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุน ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ในการปฏิบัติงานและใช้ในกิจกรรมของศูนย์ ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

HIP GLOBAL ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิค แบรนด์ HIP BIOTECH โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานบริหารบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด-19 ATK และหน้ากากอนามัย ให้แก่กระทรวงสาธารณะสุข

HIP GLOBAL ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิค แบรนด์ HIP BIOTECH โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานบริหารบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด-19 ATK และหน้ากากอนามัย ให้แก่กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขในการใช้ป้องกันควบคุมโรค

รับมอบโดยคุณอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ โดยมอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 20,000 ชุด , หน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 15,000 ชิ้น และ หน้ากาก N95 จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

คุณโทนี หยาง ประธานบริษัท HIP GLOBAL จำกัด ได้มีวัตถุประสงค์ในการมอบในครั้งนี้ เพื่อต้องการช่วยเหลือสังคมไทย ในยามที่โควิดโอไมครอนระบาดอยู่ในปัจจุบัน มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนไทยในการต่อสู้กับภัยโควิด-19 โดยทาง HIP GLOBAL ได้มีการจัดทำโรงงาน ผลิตหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ ที่ผ่านมาตราฐานจาก อย. เพื่อจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพดี ในราคาย่อมเยาว์แก่ประชาชน

Back to Top
Product has been added to your cart