นายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ” รับมอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย จากแบรนด์ HIPBiotech เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนสู้ภัยโควิด-19

นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “

เพื่อมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100,000 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 100,000 ชิ้น จากแบรนด์ HIPBiotech ให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องประชาชน และ ใช้ประโยชน์ของทางสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required