สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02-748-1993 ฝ่ายขาย หรือ 02-748-2191 (24 ชั่วโมง) : ชุดตรวจ ATK จากแบรนด์ HIPBiotech ผ่าน อย. ได้มาตรฐานส่งออกยุโรป

Search

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 ห้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มองเห็นความสำคัญของการดูแลป้องกันสุขภาพของหน่วยงานและพี่น้องใประชาชนให้มีสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัย จึงได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดและเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในการป้องกันอีกทาง...

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าพบมอบชุดตรวจ ATK พร้อมชุดหน้ากากอนามัย ให้แก่ประธานสภาสภากรุงเทพมหานคร

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าพบมอบชุดตรวจ ATK พร้อมชุดหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานสภาสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับที่มอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสภาในโอกาสต่อไป..

ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เข้ามอบชุดตรวจโควิด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยไทย ในนามของ HIPBiotech ผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ได้เข้ามอบชุดตรวจโควิด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ชุด รับมอบโดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร เพื่อสนับสนุนในการนำไปใช้ในกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการและนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด ในป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

Back to Top
Product has been added to your cart