คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าพบมอบชุดตรวจ ATK พร้อมชุดหน้ากากอนามัย ให้แก่ประธานสภาสภากรุงเทพมหานคร

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้าพบมอบชุดตรวจ ATK พร้อมชุดหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานสภาสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับที่มอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสภาในโอกาสต่อไป..

ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดได้ไม่มากก็น้อย..

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required