คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 ห้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มองเห็นความสำคัญของการดูแลป้องกันสุขภาพของหน่วยงานและพี่น้องใประชาชนให้มีสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัย จึงได้เข้ามอบชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่สำนักงานการแพทย์และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
ทาง HIPBiotech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคโควิดและเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในการป้องกันอีกทาง…

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required